‘‘Pencә-3’’ әmәliyyatı  çərçivəsində beş terrorçu da zәrәsizlәşdirildi

‘‘Pencә-3’’ әmәliyyatı  çərçivəsində İraqın şimalında yerləşən Haftanin  bölgəsinə təşkil olunan hava әmәliyyatı nәticәsindә separatçı terror təşkilatı PKK-nın beş üzvü zәrәrsizlәşdirilib.

28 Nisan 2020 12:19

 

 

‘‘Pencә-3’’ әmәliyyatı  çərçivəsində İraqın şimalında yerləşən Haftanin  bölgəsinə təşkil olunan hava әmәliyyatı nәticәsindә separatçı terror təşkilatı PKK-nın beş üzvü zәrәrsizlәşdirilib.

Milli Müdafiə Nazirliyinin rәsmi ‘‘Twitter’’ sәhifәsindәn verilәn  açıqlamada müvәffәqiyytlә davam etdirilәn ‘‘Pәncә-3’’әmәliyyatı  çərçivəsində Haftanin bölgəsinə hava әmәliyyatının tәşkil olunduğu  qeyd olunub.

Әmәliyyat nәticәsindә terror tәşkilatı PKK-nın beş üzvünün dә zәrәrsizlәşdirildiyi bildirilib.

Bu arada sentyabrın 16-da Milli Kәşfiyyat İdarәsi ilә Türkiyә Silahlı Qüvvәlәrinin hәyata keçirdiyi birgә әmәliyyat çәrçivәsindә  İraqın şimalındakı Qara bölgәsinә tәşkil edilәn hava әmәliyyatı nәticәsindә separatçı terror tәşkilatı PKK-nın bir dırnaqarası başçısının mәhv edildiyi tәsbit edilib.