Экономикалык ишеним индекси өстү

Экономикалык ишеним индекси январь айында өткөн айга салыштырганда 0,6 пайызга жогорулап 97, 1 пайызга чыкты.

07 Mart 2020 00:31

Экономикалык ишеним индекси январь айында өткөн айга салыштырганда 0,6 пайызга жогорулап 97, 1 пайызга чыкты.

Түркия статистика мекемеси январь айына байланыштуу экономикалык ишеним индексин билдирди. Ушуга караганда индекс бул айда өткөн айга караганда 0,6 пайызга өсүп 96, 5 пайыздан 97, 1 пайызга жогорулады.

Экономикалык ишеним индексиндеги өсүү, керектөөчү, тейлөө, чекене соода жана курулуш секторунун ишеним индекстериндеги жогорулоодон келүүдө.  

Керектөөчү ишеним индекси андан мурунку бир айга караганда 0,1 пайызга өсүп, 58, 8, тейлөө секторунун ишеним индекси 2, 2 пайызга өсүп 95, 2, чекене соода ишеним индекси 2, 2 пайызга өсүп 105, курулуш секторунун ишнеим индекси 14,6 пайызга өсүп 78, 9 баага жетти.