Түркиянын июнь айында чет өлкөдөгү капиталы артты

Түркия Республикасынын Борбордук банкы тарабынан 2019-жылдын июнь айына байланыштуу Эл аралык инвестиция позициясынын көрсөткүчтөрү жарыяланды.

20 Mart 2020 20:42

Түркиянын июнь айында чет өлкөдөгү капиталы 239,4 миллиард доллар болду.

Түркия Республикасынын Борбордук банкы тарабынан 2019-жылдын июнь айына байланыштуу Эл аралык инвестиция позициясынын көрсөткүчтөрү жарыяланды.

Буга караганда июнь айынын акырынан тарта Түркиянын чет өлкөдөгү байлыктары 2018-жылдын акырына салыштырмалуу 4,5 пайызга артып 239,4 миллиард долларга жетти.

Ошол эле мезгилде байлыктардын ичиндеги курамы иликтенгенде резервдеги капиталдар 3,5 пайызга артып 96,3 миллиард долларга, берки инвестициялар 5,3 пайызга өсүп 93,4 миллиард долларга жетти. Берки инвестициялардын курамындагы банктардын чет элдик валюта жана Түрк лирасы түрүндөгү эффективдүүлүгү жана капиталдары 8,5 пайыздык өсүү менен 48,5 миллиард долларга жетти.