Oş şäherinde Türk kinosynyň günleri geçirilýär

Gyrgyz Respublikasynda Ýerli düşünje jemgyýeti “Oş-2019 Türk Dünýäsiniň Medeni Paýtagty” çäreleriniň çaginde Oş şäherinde Türk kinosynyň günlerini geçirýär

26 Eylül 2019 15:35

Oş Seteý kino-konsert zalynda “Böri” filmi bilen açylan we “Nur” kino-konsert zalynda dowam edýän türk kinosynyň günleriniň çäginde “Biziň üçin çempion”, we “Rafadan Taýfa” ýaly filmlere tölegsiz tomaşa edilip bilner.

Görkezlişden ozal tomaşaçylara ýüzlenip çykyş eden Türkiýäniň Gyrgyz Respublikasyndaky İlçisi Jengiz Kamil Fyrat 3 müň ýyllyk taryhy bolan Oş şäherinde türk kinosynyň günlerini guran Ýerli düşünje jemgyýetine sagbolsun aýtdy.