"Halkara jemgyýetçiligi Eýrana garşy egilşiksiz pozisiýa eýelemeli"

Adil Al Jubeýr, halkara jemgyýetçiligine Eýrana garşy egilşiksiz pozisiýa eýelemäge çagyrdy

04 Mayıs 2020 05:41

Saud Arabystanynyň Daşary işlerinden jogapkär Döwlet ministri Adil Al Jubeýr, halkara jemgyýetçiligine Eýrana garşy egilşiksiz pozisiýa eýelemäge çagyrdy.

Jubeýr mesele hakynda beren beýanatynda, Saud Arabystanynyň milli nebit firmasy Aramko degişli nebit önümçilik desgalaryna guralan hüjümden Eýranyň jogapkärdigini öňe sürdi.

Jubeýr “Bekik we Haris nebit önümçilik desgalarynyň Eýranyň ýaraglary bilen nyşana alynmagy diňe Saud Arabystanyna däl, eýsem şol bir wagtda halkara bazarlaryny nyşana alan dünýä ýurtlaryna guralan hüjümdir”diýdi.

“Hüjümi Eýranyň hüjüm ediji syýasatynyň bir bölegi” hökmünde häsiýetlendiren Jubeýr, halkara jemgyýetçiligini jogapkärçiliklerini ýerine ýetirmäge we Eýrana garşy egilşiksiz pozisiýa eýelemäge çagyrdy.