Awgust aýynda ýaşaýyş jaý satuwy artdy

Awgust aýynda jemi 110 müň 538 jaý satyldy

27 Mayıs 2020 22:27

Awgust aýynda ýaşaýyş jaý satuwy geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende 8,1 göterim, geçen ýylyň maý aýyna görä bolsa 5,1 göterim artdy

Türkiýäniň hasabat guramasynyň awgust aýynda satylan ýaşaýyş jaýlary baradaky görkezijilerine görä, awgust aýynda ýaşaýyş jaý satuwy geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende 8,1 göterim, geçen ýylyň maý aýyna görä bolsa 5,1 göterim artdy

Awgust aýynda jemi 110 müň 538 jaý satyldy

Ady agzalýan döwürde Stambul şäherinde 15 müň 881, Ankara şäherinde 10 müň 707, Izmirde bolsa 6 müň 25 jaý satyldy