Daşary ýurt syýahatlarynda 2019-njy ýylyň 9 aýynda 3,4 milliard dollar harajat edildi

Türkler daşary ýurt syýahatlarynda 2019-njy ýylyň 9 aýynda 3,4 milliard dollar harajat etdi

17 Şubat 2020 10:16

Türkiýeden 2019-njy ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynyň aralygynda daşary ýurtlara syýahat eden türk raýatlaryň sany öňki ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 11,9 göterim ýokarlap, 6,5 milliondan 7,4 million adama ýetdi.

Degişli döwürde edilen harajatlar bolsa 3,38 milliard dollara barabar boldy.