Söwda ministri Ruhsar Pekjan Afrika ýurtlarynyň käbirlerine sapar guraýar

Söwda ministri Ruhsar Pekjanyň Afrika göçümi

16 Ocak 2020 21:19

Türkiýäniň Söwda ministri Ruhsar Pekjan, ýanyndaky wekiliýet bilen düýn Nigeriýa sapar gurap, täze hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerini maslahatlaşdy.

Ministr Pekjanyň Nigeriýanyň paýtagty Abudža guran saparyna, Afrika ýurtlary bilen söwda we maýa goýum boýunça hyzmatdaşlygy bolan türk işewür adamlar ýoldaşlyk etdi.

Pekjan Nigeriýa saparyndan soň, şu gün 15-nji ýanwarda Marokko-Türkiýe maýa goýum we Iş mümkinçilikleri forumy bilen Marokko-Türkiýe umumy komitediň maslahatyna gatnaşmak maksady bilen Marokko döwletiniň paýtagty Rabata geçer.