Türkiýäniň awtobus, mikroawtobus we midibus eksporty 2 milliard dollardan geçdi

Türkiýäniň awtobus, mikroawtobus we midibus pudagynyň eksporty 2 milliard dollardan geçdi

18 Şubat 2020 07:45

Türkiýäniň eksportynda ýyllyk görkezijilere görä yzly-yzyna eýýäm 14-nji gezek awtoulag senagaty pudagynyň birinji ýer eýeleýändigini, pudagyň bölümleriniň biri bolan awtobus, mikroawtobus we midibus pudagynyň eksportynyň bolsa 2019-njy ýylda 2 milliard dollardan geçendigini habar berildi.

Pudagyň geçen ýyl iň köp eksport eden ýurdy Fransiýa döwleti boldy.