Adyýamanda Rim döwründen galan ýaşaýyş ýeri tapyldy

Türkiýäniň Adyýaman welaýatynda Rim döwründen galan ýaşaýyş ýeri tapyldy

02 Ağustos 2020 06:38

Adyýamanyň Kahta etrabynda Rim döwründen galandygy çaklanylýan ýaşaýyş ýeriniň tapylandygy aýan edildi.

Etrabyň Narinje etrapçasynyň Bagbaşy obasynda daglyk ýerde Rim döwründen galan ýaşaýyş ýeriniň bardygy anyklandy.