Adyýamanda Rim döwründen galan ýaşaýyş ýeri tapyldy

Türkiýäniň Adyýaman welaýatynda Rim döwründen galan ýaşaýyş ýeri tapyldy

12 Ocak 2020 14:42

Adyýamanyň Kahta etrabynda Rim döwründen galandygy çaklanylýan ýaşaýyş ýeriniň tapylandygy aýan edildi.

Etrabyň Narinje etrapçasynyň Bagbaşy obasynda daglyk ýerde Rim döwründen galan ýaşaýyş ýeriniň bardygy anyklandy.