Ara Güleriň saýlanan eserleri Rimde sergilenýär

Sergi 3-nji maýa çenli Trastewere muzeýinde sergilener

06 Nisan 2020 05:51

Prezident Diwany tarapyndan Ara Güler muzeýi bilen Arhiw we ylmy-derňew merkeziniň hyzmatdaşlyk etmeginde, 2018-nji ýylda aradan çykan fotograf we fotožurnalist Ara Güleriň eserlerini dünýä ýurtlarynyň möhüm şäherlerinde sergilemek maksady bilen “Ara Güler Surat sergisi”, Italiýanyň paýtagty Rimde sungat muşdaklary üçin sergilenýär.

Sergi 3-nji maýa çenli Trastewere muzeýinde sergilener.