Belgiýada müňlerçe adam sowuk suwa girdi

Belgiýanyň Ostende şäherinde müňlerçe adam aşa sowuk howada sowuk suwa girdi

17 Şubat 2020 11:26

Şäherde 1987-nji ýyldan bäri geçirilýän bu “Täze Ýylda Çümmek” çäresine takmynan 4 müň adam gatnaşdy.

Okeanlaryň arassa saklanmagyna ünsleri çekmek üçin geçirilýän çärede käbir belgiýalylar biri-birinden üýtgeşik geýim geýdiler.