Belgiýada müňlerçe adam sowuk suwa girdi

Belgiýanyň Ostende şäherinde müňlerçe adam aşa sowuk howada sowuk suwa girdi

18 Ağustos 2020 17:26

Şäherde 1987-nji ýyldan bäri geçirilýän bu “Täze Ýylda Çümmek” çäresine takmynan 4 müň adam gatnaşdy.

Okeanlaryň arassa saklanmagyna ünsleri çekmek üçin geçirilýän çärede käbir belgiýalylar biri-birinden üýtgeşik geýim geýdiler.