Grek žurnalist Atatürkiň ýaşaýyş durmuşyny gürrüň berýän kitap paýlady

Gresiýaly žurnalist Türkiýe Respublikasynyň esaslandyryjysy Mustafa Kemal Atatürkiň ýaşaýyş durmuşyny gürrüň berýän kitap paýlady

22 Mart 2020 07:35

Gresiýada hepdelik çap edilýän Proto Thema gazedi "XX asyryş Beýik Şahsyýetleri" atly kitap kampaniýasynyň çäginde, Türkiýe Respublikasynyň esaslandyryjysy Mustafa Kemal Atatürkiň ýaşaýyş durmuşyny gürrüň berýän kitaby okyjylara paýlady. 

Gresiýada ozal hem Atatürk bilen baglanşykly ençeme biografiýa we kitap grek diline terjime edilipdi. 

Soňky gezek bolsa Ta Nea gazedi Atatürkiň "Nutuk" kitabyndan käbir bölümleri özünde jemleýän kiçiräk kitaby okyjylara paýlapdy.