Taryhy köşklere baryp gören ýerli we daşary ýurtly syýahatçylaryň sany gün saýyn köpelýär

2019-njy ýylda köşklere baryp gören syýahatçylaryň sany 27 göterim artdy

28 Şubat 2020 06:26

Taryhy köşklere baryp gören ýerli we daşary ýurtly syýahatçylaryň sany gün saýyn köpelýär.

Milli köşkler edarasy tarapyndan berlen beýanata görä, 2019-njy ýylda köşklere baryp gören syýahatçylaryň sany 2018-nji ýyl bilen deňeşdirilende 27 göterim artyp, 1 million 430 müňden 1 million 815 müň adama ýetdi.

Daşary ýurtly syýahatçylaryň sany bolsa 43 göterim artyp 700 müňden 1 million adama ýetdi.

Stambuldaky Dolmabahçe köşgüne 915 müňi daşary ýurtly bolmak bilen 1 million 306 müň adam baryp gördi.

Beglerbegi köşgüne bolsa 173 müň 415, Yhlamur köşgüne bolsa 85 müň adam baryp gördi.

Taryhy köşklere baryp gören daşary ýurtly syýahatçylaryň sanawynda İspaniýa 1-nji, İtaliýa 2-nji, Gresiýa bolsa 3-nji orny eýeledi.