Türkiýedäki muzeýler marka bolýar

Ministrlige degişli ähli muzeýleriň we taryhy ýerleriň sosial media hasaplary we web saýtlary bir gollanma jemlendi

15 Ekim 2019 00:29

Medeniýet we syýahatçylyk ministrligi, muzeýleri marka ýagdaýyna getirmek maksady bilen täze bir gollanma başlatdy.

Ministrlige degişli ähli muzeýleriň we taryhy ýerleriň sosial media hasaplary we web saýtlary bir gollanma jemlendi.

Gollanmanyň saýasynda ol ýere gezelenç eden adamlar, gezen ýerleri baradakly garaýyşlaryny we tekliplerini şol gollanmanyň üsti bilen gönüden ministrlik bilen paýlaşyp bilerler.