Finlandiýanyň raýaty bolan 12 terrorçy ýurtdan çykaryldy

Daşary ýurtly terrorçylar ýurtlaryna ugradylmaga dowam edýär

10 Temmuz 2020 23:31

 

Finlandiýanyň raýaty bolan 12 terrorçy ýurtdan çykaryldy

Içeri işler ministrliginden berlen beýanta görä, daşary ýurtly terrorçylar ýurtlaryna ugradylmaga dowam edýär.

Şol çäkde Finlandiýanyň raýaty bolan 12 terrorçy ýurtdan çykaryldy we Finlandiýa ugradyldy.