Mewlüt Çawuşogly Wengriýanyň Premýer ministr Wiktor Orban tarapyndan kabul edildi

“Budapeştde Türk geňeşiň ofisiniň açylmagyna beren goldawlary üçin Wengriýanyň Premýer ministri Orbana sag bolsun aýdýarys”

18 Nisan 2020 03:09

 

Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly Wengriýanyň paýtagty Budapeştde Premýer ministr Wiktor Orban tarapyndan kabul edildi.

Düýn Türki dilli ýurtlaryň hyzmatdaşlyk geňeşiniň, Türk geňeşiniň Ýewropadaky ofisiniň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Budapeşte giden Mewlüt Çawuşogly, Premýer ministr Orban tarapyndan kabul edildi

Ministr Çawuşogly metbugata ýapyk häsiýetinde geçirlen duşuşykdan soň beren beýanatynda “Budapeştde Türk geňeşiň ofisiniň açylmagyna beren goldawlary üçin Wengriýanyň Premýer ministri Wiktor Orbana sag bolsun aýdýarys” diýdi