Prezident Erdogan Berlinde çoşgunly ýagdaýda garşylady

Erdogan konferensiýanyň çäginde dünýä liderleri bilen duşuşar

17 Haziran 2020 21:09

Liwiýada hüjümleriň bes edilmegi meselesi şu gün Germaniýada seljerilýär.

Halkara Liwiýa konferensiýasyna gatnaşmak üçin Germaniýa giden Prezident R. T. Erdogan Berlinde ýaşaýan türkler çoşgunly ýagdaýda garşylady.

Erdogan konferensiýanyň çäginde dünýä liderleri bilen duşuşar.

Erdogan ilki Alžiriň Prezidenti Abdulmejid Tebbun bilen duşuşar.

Prezident Erdoganyň rus kärdeşi Wladimir Putin bilen hem duşuşmagyna garaşylýar.

Liderler Berlin konferensiýasynda, Liwiýada hüjümleriň bes edilmegi meselesini ara alyp maslahatlaşar