Türkiýe Liberiýa gynanç bildirdi

Liberiýada Gurhan öwredýän mekdepde bolan ýangynda azyndan 30 adam ýogalypdy

25 Ocak 2020 19:44

Türkiýe Günbatar Afrikada ýerleşýän Liberiýada düýn mekdepde bolan ýangynda ýogalanlar üçin gynanç bildirdi

Daşary işler ministrliginden berlen ýazmaça beýanatda, “Liberiýada musulman okuwçylaryň okaýan mekdebinde bolan ýangynda köp sanly okuwçynyň ýogalmagyna uly gynanç bildirýäris. Ýangynda ýogalanlara Alladan rehnet, hossarlarynyň başda durmagynda liberýanyň halkyna we hökümetine gynanç bildirýäris, ýaralananlara şypa dileýäris” diýildi.

Liberiýada Gurhan öwredýän mekdepde bolan ýangynda azyndan 30 adam ýogalypdy