Türkiýe Owganystandaky terrorçylykly hüjümi ýazgardy

Türkiýe Owganystanyň paýtagty Kabuldaky Sih ybadathanasyna guralan terrorçylykly hüjümi ýazgardy

19 Haziran 2020 18:21

Daşary işler ministrliginden berilen ýazmaça beýanatda, Kabuldaky Sih ybadathanasyna düýn irden guralan terrorçylykly hüjümde köp sanda adamyň ýogalandygy baradaky habaryň uly gynanç bilen alynandygy mälim edildi.

Beýanatda: "Owganystanyň köp medeniýetli gurluşyny nyşana alan bu terrorçylykly hüjümi ýazgarýarys. Hüjümde ýogalan adamlara Alladan rehnet, dostlukly we doganlyk owgan halkyna gynanç, ýaralanan adamlaryň bolsa tiz wagtda sagalmaklaryny dileýäris" diýip bellendi.