Bularni bilasizmi 45-qism

Tarix fanining otasi degan nom bilan butun dunyoga tanilgan Geredotning, Turkiyaning Bodrum shahrida tug’ilganligini bilarmidingiz?

06 Temmuz 2020 11:55

Tarix fanining otasi degan nom bilan butun dunyoga tanilgan Geredotning, Turkiyaning Bodrum shahrida tug’ilganligini bilarmidingiz?

Bodrum yoki tarixdagi nomi bilan “Galikarnas” quyosh, dengiz, tabiat va afsonalar bilan o’yin-kulguning markaziga aylangan G’arbiy Anadolu shahridir. Uning eramizdan oldingi uch minginchi yillarga borib taqalgan qadimiy tarixi, ko’plab madaniyatga quchoq ochar ekan shu bilan birga tarixning otasi degan nom bilan butun dunyoga tanilgan Geredotning ham, eramizdan oldin V asrda dunyoga kelgan va kindik qoni to’kilgan joyidir.  

Shaharga “Galikarnas” degan nom bergan kishi esa Kariya qiroli Mavsoldir. O’limi ortidan malika Artemisiya tomonidan uning nomiga yodgorlik qurilgan bo’lib u keyinchalik tarixchilar tomonidan Dunyoning yetti mo’jizasi sifatida ko’rsatilgan.