Yusuf Has Hacip'in Hayatı - İslami Türk Edebiyatının İlk Şairi - Türk Halk Edebiyatı - TRT Avaz

28 Temmuz 2017 tarihinde yüklendi.

Okuyana mutluluk versin ve ona yardımcı olsun diye kitabın adını Kutadgu Bilig koydum." İslami Türk edebiyatının ilk şairi olan Yusuf Has Hacip'in hikayesi...