TRT AVAZ KANAL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

21 Mart 2009 tarihinde yayın hayatına başlayan TRT AVAZ, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe konuşan geniş coğrafya arasında bir kültür köprüsü olmayı hedeflemektedir.

TRT Avaz; yayın coğrafyasını oluşturan Türk ve Türk soylu halklar ile kardeş topluluklara yönelik hazırladığı özel içerikli programlara ek olarak, ikili ve çoklu kültürel ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlamakta, yeni işbirliği alanlarının doğmasına vesile olmaktadır.

Türk dünyasının ortak kanalı, ortak sesi olma iddiasını taşıyan TRT AVAZ kanalında Orta Asya, Kafkasya, Türkiye ve Balkanlar ile yayınlarının ulaştığı diğer alanlara yönelik haber, kültür, sanat, eğitim müzik, eğlence, çocuk, belgesel ve yarışma programlarına yer verilmektedir.

Yayınlarımıza ilişkin görüş, öneri ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz.

TRT AVAZ KANAL KOORDİNATÖRÜ
MURAT AKKOÇ
murat.akkoc@trt.net.tr


YAYIN PLANLAMA MÜDÜRÜ
VEDAT AKCAN
vedat.akcan@trt.net.tr


TEKNİK MÜDÜR
ŞÜKRÜ ŞAHİN
sukru.sahin@trt.net.tr


PROGRAM MÜDÜRÜ
NİZAM ŞAHİN
nizam.sahin@trt.net.tr


İDARİ ve MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
CEVDET KARAKAŞ
cevdet.karakas@trt.net.tr


TRT AVAZ

TRT Sitesi, Turan Güneş
Bulvarı 06540
Оr-аn /Аnkara

Tel: +90 312 463 43 43

E: trtavaz@trt.net.tr


İZLEYİCİ TEMSİLCİSİ
VEDAT AKCAN
vedat.akcan@trt.net.tr