Türk uygarlığının 2 bin 500 yıllık kenti: Buhara

Anahtar Kelimeler: Türk, Özbekistan, tarih, mimari, buhara, medrese, turizm,