dunya-bankasi-kazakistan-yabancilarin-is-yapma-risklerini-azaltma-konumunu-iyi

Dünya Bankası: Kazakistan, yabancıların iş yapma risklerini azaltma konumunu iyileştirdi

Dünya Bankası'nın "Dünya Çapında Hükümet Çalışmalarının Başarı Göstergeleri (Worldwide Government Indicators) 2019" raporunda, Kazakistan'ın, yabancı yatırımcıların iş yapma risklerini azaltmak için uyguladığı etkili önlemler politikasıyla konumunu iyileştirdiği belirtildi.

07 Ekim 2020 19:20

Raporda, Kazakistan hükümetinin kurumları güçlendirme, verimliliği, çalışma şeffaflığını ve öngörülebilirliği artırma çalışmalarının takdirle karşılandığı kaydedildi.

Kazakistan'ın, hükümet çalışmalarının verimliliği, düzenleyici ortam kalitesi, siyasi istikrar, hukukun üstünlüğü, yolsuzlukla mücadele kategorilerinde gelişme gösterdiği aktarılan raporda, "Hükümet çalışmalarının verimliliği; devlet aygıtının çalışma kalitesi alanındaki göstergelerin iyileşmesi, siyasi ve ekonomik süreçteki istikrar ve halkın temel kamu hizmetlerinin (ulaşım, altyapı) sağlanmasından duyduğu memnuniyet düzeyindeki artışa bağlı olarak gelişmiştir." denildi.

Ülkenin 2019'da yabancı yatırımcılar için iş yapma risklerini azaltma amacıyla etkili önlemler politikasıyla konumunu iyileştirdiği belirtilen raporda, iktidarın sürekliliğinin sağlanması, iç ve dış çatışmaların olmaması nedeniyle ülkedeki siyasi istikrar göstergelerindeki iyileşmeye işaret edildi.

Raporda, hukukun üstünlüğü açısından Kazakistan'ın uyuşmazlıklara alternatif bir çözüm sistemini geliştirmesi, hukuki düzeni sağlaması, medeni ve ceza kanunlarında değişiklikler yapmasının konumunu güçlendirdiği aktarıldı.

Yolsuzlukla mücadele göstergesinin; halkın yolsuzluk algısının iyileşmesi ve iş yapmada yolsuzluk risklerinin azalması sayesinde iyileştiği belirtilen raporda, Kazakistan'da yolsuzluk kontrolünün arttığı kaydedildi.

 

Diğer Haberler