mugam-azerbaycan-halk-muziginin-temeli

Muğam: Azerbaycan halk müziğinin temeli

Şifahi geleneklere dayalı klasik musiki numunesi Muğam – Azerbaycan halk musikisinin temelini oluşturur.

23 Haziran 2022 15:33

Muğam kelimesini kökü, "Makam" sjözcüğü. 

Azerbaycan musikisinin yedi esas muğamı bulunur.

Bunlar; “Rast”, “Şur”, “Segah”, “Şüşter”, “Çahargah”, “Bayatı- Şiraz”, “Hümayun”.

Muğamlar orijinal mahiyetine ve musiki türüne göre birinden seçilir.

Üzeyir Hacıbeyov “Azerbaycan halk Musikisinin Temelleri” adlı kitabında  muğamların dinleyiciye aşıladığı ruh halini şöyle tanımlar: “Rast”- dinleyicide mertlik ve zindelik hissi, “Şur” - şen, lirik ruh hali, “Segah”- aşk duygusu, “Şüşter”- derin keder, “Çahargah”- heyecan ve ihtiras hissi, “Bayatı-Şiraz”- üzüntü, “Hümayun”- derin keder hissi yaşatır. 

Klasik doğu muğamı aslen 12 tür ve 6 koldan oluşur.

Azerbaycan halk çalgı aletlerinde solo seslenen muğamlar “enstrümantal muğamlar” adlanır.

Azerbaycan bestecilerinin eserleri köken itibariyle muğamlarla ilgili. 

Muğamın karışım tarzları da var; Caz-muğam,Senfonik rock muğamı. 

Muğam, 2003 yılında UNESCO tarafından koruma altına alındı.

Diğer Haberler