ozbekistandaki-gur-u-emir-kulliyesi

Özbekistan'daki Gur-u Emir Külliyesi

 14. yüz yılında inşa edilen Gur-u Emir Külliyesi Semerkant'a gelenlerin ilk uğradığı ziyaret yerlerinden biri.

24 Temmuz 2018 10:19

Güç kudretimizi bilmek istiyorsanız yaptığımız eserlere bakın.

Bu sözler büyük Timur'a ait.

 14. yüz yılında inşa edilen Gur-u Emir Külliyesi Semerkant'a gelenlerin ilk uğradığı ziyaret yerlerinden biri.

Gur-u Emir Külliyesine önce Emir Timur'un en sevdiği torunu Muhammed Sultan tarafından medrese ve misafirhane yaptırılmış. Ama
bunlar 17.18. yy da depremlerden dolayı büyük hasar görmüş. Günümüze medrese ve misafirhanenin kalıntıları kalmış.

Cihangir'ın oğlu Muhammed Sultan İran'daTimurdan iki yıl evvel vefat eder.

Timur'un emriyle cenazesini Semerkant'a getirilir. Bir zamanlar kendi yaptırdığı külliye içinde dedesi TİMUR tarafından yaptırılan mavi kubbeli mezara defnedilir.

Timuri şehzadeler Timur'un ölümünden sonra onu vasiyetine rağmen Şehr-i Sabz'a değil en sevdiği şehzade Muhammedin yanına gömerler.

Gur-i Emir Külliyesindeki kabristanda Emir Timur'un oğulları, torunları ve hocalarının da mezarları bulunmakta.

Timur'un mezarının baş kısmında hocası Said Bereke'nin mezarı, diger taraflarda ise oğulları ve torunlarının mezarları yer almakta.

Mezar taşları ayet ve vecizelerle süslenmiş.

Külliyenin dış yüzündeki mozaikler İran'dan Semerkant'a getirilen ustalar tarfından yapılmış.

Binaların cephesinde ayet ve hadislerden örnekler yer almakta.

Gur-i Emir Külliyesinin avlusunda taştan yapılan dev bir kazan bulunmakta.

Rivayetlere göre Timur'un askerleri savaşa gitmeden önce bu kazana doldurulan nar suyundan içerlermiş.

Savaştan döndüklerinde de yine bu kazanlardan nar suyu içerlermiş. Böylece geri dönmeyenlerin sayısı anlaşılırmış.
 

Anahtar Kelimeler: Özbekistan, Gur-u Emir Külliyesi, Semerkant,

Diğer Haberler