Balkan Köyleri

Her köşesinde Türk kültüründen izler taşır Balkanlar; asırlar boyu süren kardeşliğin hatıralarını barındırır. O beldelerde Türkiye sıcaklığı, yabancılık duymayacağımız bir yaşam vardır. Sosyal ve kültürel hayata kattıkları değerlerle Balkanlardaki Türklerin konu edildiği "Balkan Köyleri" TRT AVAZ'da.