Derin Kökler

Yeşertilmesi, korunması, sonraki kuşaklara bırakılması gerekenler sadece bağlar, bahçeler değildir... Gelecek kuşaklara aktarılacak asıl miras, sazı, sözü, oyunlarıyla zengin bir kültürel gelenektir... Bunların büyük bir kısmı bilinçli ya da bilinçsiz bir biçimde toplum hayatımızda yaşamaktadır. Bazıları ise kaybolmak üzeredir. İşte Derin Kökler, bu yok olmaya başlamış, sınırlı bölgesel geleneklerimizin hatırlanması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için Anadolu’yu adım adım geziyor...Derin Kökler’le kendinizi bir gün Kırıkkale halayının son temsilcileriyle, bir gün Konya’da Semazenlerle , başka bir gün ise Adana’da bir düğün evinde bulabilirsiniz...