Divan-I Hikmet Sohbetleri

08 Ağustos Cumartesi 17:30
09 Ağustos Pazar 00:00
09 Ağustos Pazar 19:20
15 Ağustos Cumartesi 17:30
16 Ağustos Pazar 00:00

Ahmet Yesevi'nin dinî, ahlaki, tasavvufi, manevi konular ile Allah ve peygamber sevgisi, şükür, kanaat gibi tasavvufun temel konularıyla ilgili söylediği şiirler "Divan-ı Hikmet Sohbetleri" ile ekranlara geliyor.