Fihi Ma Fih

20 Nisan Cumartesi 05:00
20 Nisan Cumartesi 10:30
21 Nisan Pazar 03:30
26 Nisan Cuma 05:30
26 Nisan Cuma 14:00
27 Nisan Cumartesi 05:00
27 Nisan Cumartesi 10:30
28 Nisan Pazar 03:30

Dünya hayatı içinde varoluş gerçeğinden uzaklaşmama gerekliliğini vurgulayan, insanın kendi özüne dönüşü ve iç dünyasını keşfi için çağrıda bulunan bir programdır Fîhi Mâ Fîh. 

Bu çaba etrafında Hz. Mevlana’yı ve Mesnevi’yi daha iyi anlamaya ve anlatmaya çalışan program, İslam düşünce geleneğinin, ehl-i sünnet anlayışının ve Maturidi itikadının belirlediği doğrultuda izleyicileri iman ve inanç esaslarını daha iyi kavramaya, iç ve dış dünyasını daha iyi tanımaya davet ediyor. 

Tasavvuf, kelam, felsefe, sanat ve edebiyat konularıyla birlikte insanın ve medeniyetin konuşulduğu “Fîhi Mâ Fîh” TRT AVAZ'da.