Fihi Ma Fih

28 Mayıs Pazartesi 02:30
28 Mayıs Pazartesi 12:00
28 Mayıs Pazartesi 19:00
29 Mayıs Salı 02:30
29 Mayıs Salı 12:00
29 Mayıs Salı 19:00
30 Mayıs Çarşamba 02:30
30 Mayıs Çarşamba 12:00
30 Mayıs Çarşamba 19:00
31 Mayıs Perşembe 02:30
31 Mayıs Perşembe 12:00
31 Mayıs Perşembe 19:00
01 Haziran Cuma 02:30
01 Haziran Cuma 12:00
01 Haziran Cuma 19:00

Dünya hayatı içinde varoluş gerçeğinden uzaklaşmama gerekliliğini vurgulayan, insanın kendi özüne dönüşü ve iç dünyasını keşfi için çağrıda bulunan bir programdır Fîhi Mâ Fîh. 

Bu çaba etrafında Hz. Mevlana’yı ve Mesnevi’yi daha iyi anlamaya ve anlatmaya çalışan program, İslam düşünce geleneğinin, ehl-i sünnet anlayışının ve Maturidi itikadının belirlediği doğrultuda izleyicileri iman ve inanç esaslarını daha iyi kavramaya, iç ve dış dünyasını daha iyi tanımaya davet ediyor. 

Tasavvuf, kelam, felsefe, sanat ve edebiyat konularıyla birlikte insanın ve medeniyetin konuşulduğu FÎHİ MÂ FÎH TRT AVAZ'da...