Fihi Ma Fih

29 Şubat Cumartesi 02:00
02 Mart Pazartesi 12:30
02 Mart Pazartesi 19:30
03 Mart Salı 02:00
03 Mart Salı 12:30
03 Mart Salı 19:30
04 Mart Çarşamba 02:00
04 Mart Çarşamba 12:30
04 Mart Çarşamba 19:30
05 Mart Perşembe 02:00
05 Mart Perşembe 12:30
05 Mart Perşembe 19:30
06 Mart Cuma 02:00
06 Mart Cuma 12:30
06 Mart Cuma 19:30
07 Mart Cumartesi 02:00

Dünya hayatı içinde varoluş gerçeğinden uzaklaşmama gerekliliğini vurgulayan, insanın kendi özüne dönüşü ve iç dünyasını keşfi için çağrıda bulunan bir programdır Fîhi Mâ Fîh. 

Bu çaba etrafında Hz. Mevlana’yı ve Mesnevi’yi daha iyi anlamaya ve anlatmaya çalışan program, İslam düşünce geleneğinin, ehl-i sünnet anlayışının ve Maturidi itikadının belirlediği doğrultuda izleyicileri iman ve inanç esaslarını daha iyi kavramaya, iç ve dış dünyasını daha iyi tanımaya davet ediyor. 

Tasavvuf, kelam, felsefe, sanat ve edebiyat konularıyla birlikte insanın ve medeniyetin konuşulduğu “Fîhi Mâ Fîh” TRT AVAZ'da.