İpek Yolu

Eski çağlardan beri, birçok milletin hayatında çok önemli bir yer tutan İpek Yolu, Türk milleti ve tarihi içinde büyük öneme sahiptir. Tarihi İpek Yolunun Türkmenistan'daki önemini ve güzergahını anlatan İpek Yolu Belgeseli TRT Avaz'da.