Kafkaslardan Esen Yeller

Başta Azerbaycan olmak üzere Kafkasların nesilden nesile aktarılarak kökleşmiş zengin kültür ve folklorünün yansımalarını ekrana getiriyor Kafkaslardan Esen Yeller... TRT Azerbaycan Bürosu tarafından hazırlanan program TRT AVAZ'da...