Pencere

Bulunduğumuz coğrafyanın ve bölgemizdeki gelişmelerin bir sonucu olarak; ne iç politik ve siyasi gelişmeler dış politika ve Türk Dünyası’ndan bağımsız ele alınabilir ne de dış politik gelişmelere ve Türk Dünyası’nın gündemine iç politikadan bağımsız bakabiliriz. Aynılaşan programlar içerisinde farklılaşan bir formatla, haftanın en önemli iç ve dış politik gündemini tarihsel arka planı ve güncel yansımalarıyla ele alan Pencere, Yeni Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi. PENCERE programında, Gazeteci İnanç Uysal ve Zihni Çakır iç ve dış gelişmelerle Türk Dünyası’nın gündemini bu perspektifte ele alıyor.