Sultanların İzinde

XIII. yüzyıl sonlarına doğru Kuzeybatı Anadolu’da ortaya çıkan küçük bir beylik, yüzyıl gibi kısa bir süre içerisinde Anadolu’nun dörtte üçünü, Balkanlarda ise Sırbistan ve Boğdan’a kadar olan toprakları hakimiyetine alan bir devlet haline gelmiş, daha sonraki asırlarda ise Asya, Avrupa ve Afrika’da çok geniş topraklara sahip olarak, yüksek bir medeniyet vücuda getirmiştir. Selçuklu - Bizans sınırındaki küçük bir beyliğin nasıl olup da dünyanın en büyük devletlerinden biri haline geldiği tarihçileri hala meşgul eden bir sorudur. Aslında verilecek tek bir cevap vardır. Osmanlı sadece bir imparatorluk değil, bir medeniyetin her alanda var oluşudur. Ve bu işte bir medeniyetin öyküsüdür.

BÖLÜMLER