Türkistan'ın İslam Mirası

15 Kasım Perşembe 22:15
16 Kasım Cuma 06:00
16 Kasım Cuma 12:00
16 Kasım Cuma 22:15
18 Kasım Pazar 07:30
18 Kasım Pazar 14:15

8. yüzyılın ilk çeyreğinde İslam’la şereflenen Türkistan coğrafyası 100 yıl içinde İslamiyet’i bütünüyle benimsedi.

İslam’ın hayat veren özelliği Türkistan’daki Müslümanların yüzyıllar boyunca zorluklara karşı direncini güçlendirdi.

20. asırda Sovyet Rusya’nın baskılarına rağmen İslam, bir din ve yaşam biçimi olarak Türkistan’daki kalıcılığını muhafaza etti.

İslami inanç ve yaşam biçiminin kuşaktan kuşağa aktarımına katkı sağlayan öncü şahsiyetleri ve mücadelelerini konu edinen TÜRKİSTAN’IN İSLAM MİRASI belgeseli TRT AVAZ'da...